Z bogatej oferty naszego Biura mamy zaszczyt zaprezentować Państwu główne działy naszej oferty:

  • Rehabilitacja zdrowotna (turnusy z dofinansowaniem PFRON, oraz pełnopłatne)
  • Wczasy dla seniora (honorujemy kartę seniora w wybranych terminach)
  • Turnusy szkoleniowo – prozdrowotne (powiązane z programami: Kapitał Ludzki, Fundusze Europejskie, Europejski Fundusz Społeczny)
  • Turnusy wypoczynkowo – zdrowotne
  • Warsztaty rozwijające zainteresowania (np: malarskie, garncarskie, taneczne, oraz wiele innych zgodnych z zamówieniem)
  • Obozy sportowe
  • Kolonie, zielone i białe szkoły

W celu zapoznania się z dokładną ofertą z wybranego działu prosimy o kontakt z naszym biurem:

59 810 92 75

601 834 089